WIE DOET WAT

Samen de kar trekken

Om Hippoprojects draaiende te houden is heel wat inzet nodig.

Ons bestuur bestaat uit volgende personen met de bijhorende taken:

-       Cielen Katelijne, voorzitter en hippotherapeut

-       Snellinx marco, secretaris en hippotherapeut

-       Swennen Liesbeth, schatbewaarder

-       Celine Stas, hippotherapeut


Bestuursvergadering

Het bestuur komt de eerste zaterdag van iedere maand samen om 9u30 uur. Voorstellen, vragen of bemerkingen kunnen voor deze vergadering altijd bezorgd worden aan één van de bestuursleden.

Algemene vergadering

Tweemaal per jaar komen alle leden samen op de algemene vergadering.

Iedereen ontvangt hiervoor tijdig een uitnodiging. Op deze vergadering staan de financiën ook steeds open ter inzage van leden. Deze vergaderingen zullen gecombineerd worden met groepsactiviteiten zoals een wandel dag of de laatste dag van een kampje. 


VOLG ONS