WAT DOEN WIJ

Therapieën

Per therapeutische sessie wordt er 15€ aangerekend. Een sessie is individueel en duurt een half uur. Het is mogelijk om te genieten van therapiesessies van een uur deze kosten 30€. Deze worden vooraf in een reeks van 5 of 10 betaald per overschrijving op onze rekeningnummer met specifieke referentie.

Daar wij niet beschikken over een binnenpiste zijn onze therapieën weersafhankelijk en kan het soms zijn dat deze afgelast zal worden. U wordt daar tijdig telefonisch van verwittigd. Mochten jullie echter verhinderd zijn dan vragen wij jullie ons hier 24u op voorhand voor af te bellen daar wij niet onnodig met een opgezadeld paard moeten wachten op de volgende therapiedeelnemer. 

Met een flexibele geest en samenwerking kunnen wij het voor zowel therapeut, paard als cliënt het best respectvol met elkaars tijdschema’s omgaan en dus tijdig verwittigen bij afwezigheid. Bij herhaaldelijk negeren van deze regel zullen wij genoodzaakt zijn om maatregelen te treffen.

Wandeldagen

De wandeldagen vinden meestal op zaterdag plaats.
Er wordt altijd deelgenomen in groepsverbandverband.
Het is dan ook zeer belangrijk dat je jouw inschrijving minstens 7 dagen op voorhand aan therapeut bevestigd.

Praktische informatie over deze wandeldagen zal je via je therapeut ontvangen.
 

Hippokampjes

Gaan steeds door in schoolvakanties.
Informatie te bekomen via jouw therapeut en op de website.

Nevenactiviteiten en organisaties

Naast de therapeutische momenten hebben wij voor onze wandeldagen en hippo kampjes extra ondersteuning nodig om deze activiteiten tot een goed einde te brengen.
Wij vragen dan ook aan ouder om zijn of haar steentje bij te dragen. 
Ideeën voor toffe activiteiten kunnen ook steeds aan het bestuur of aan de therapeut meegedeeld worden.

Vorming

Binnen onze werking staat kwaliteit hoog in het vaandel. Goed opgeleide therapeuten geven de sessies, onze kwalificaties gecontroleerd door recreas.  VOLG ONS     

Cursussen

Wij zijn van plan voor onze vrijwilligers die als side-walker moeten doorgaan eerst een cursus grondwerk met paarden te laten volgen. Dit opdat zij een paard ‘in de hand’ kunnen houden.

Indien wenselijk kunnen er ook op specifieke vragen een cursus ingericht worden voor geïnteresseerde leden.